Sterowanie pracą kominka


Sterowanie kominkiem
Wkłady Chazelles standardowo wyposażone są
w szyber, deflektor spalin itp.


Sterowanie pracą kominka otwartego.

Niestety, kominki otwarte mają bardzo ograniczone możliwości regulacji prędkością spalania drewna, a tym samym mocy grzewczej. Jedynym regulatorem jest szyber, czyli ruchoma klapa z ognioodpornego materiału (przeważnie żeliwa lub blachy), umieszczana w gardzieli kominka. Można przyjąć, że szyber ma dwie funkcje: umożliwia regulowanie siły ciągu kominowego - gdy pali się w kominku - i ogranicza ucieczkę ciepłego powietrza z pomieszczenia - gdy kominek nie jest używany (szyber zamknięty).

Sterowanie pracą kominka zamkniętego.

Kominki zamknięte mają możliwość dokładnej regulacji ognia. W przedniej ściance kaset i wkładów kominkowych znajdują się regulatory dopływu powietrza do spalania sterujące mocą grzewczą urządzenia, a tym samym prędkością spalania drewna. Większość z nich ma tzw. zimne rączki umożliwiające regulację podczas użytkowania. W górnej części korpusu wkładów i kaset znajdują się szyber oraz króciec wylotu spalin. Za pomocą szybra można regulować silę ciągu oraz kontrolować wydajność kominka. Pozwala on na regulację kierunku cyrkulacji spalin w komorze spalania.