Rozwiązanie dla wentylacji grawitacyjnej.


Futurystyczna forma kominka Chazelles
Futurystyczna forma kominka Chazelles

W domach ekologicznych

powinniśmy montować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperator). Ale także domy posiadające wentylację grawitacyjną mogą znacznie ograniczyć energochłonność. Możemy wyposażyć dom w czujnik otwierania okna, który komunikuje się bezprzewodowo z regulatorem temperatury. Jeżeli kontrolowane przez czujnik okno zostanie otwarte, regulator automatycznie obniży temperaturę ustawioną na czas wietrzenia. Po zamknięciu okna, regulator samoczynnie powróci do pierwotnego poziomu temperatury. W efekcie wietrzenie nie wywołuje aż tak dużych strat energii.

Wkłady kominkowe w domach ekologicznych powinny być wyposażone w bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz, aby nie zakłócały pracy rekuperacji.